AMH面板的SSH管理命令

AMH面板的SSH 管理命令:

虚拟主机 : amh host
PHP管理 : amh php
Nginx管理 : amh nginx
MySQL管理 : amh mysql
FTP管理 : amh ftp
数据备份 : amh backup
一键还原 : amh revert
参数设置 : amh SetParam
模块扩展 : amh module
任务计划 : amh crontab
在线升级 : amh upgrade
面板信息 : amh info

AMH面板

AMH面板

2021服务器价格出炉,又降价了!
阿里云特价:阿里云服务器秒杀59元一年起(价格便宜)
①真便宜:阿里云服务器69元1年,203元3年(值得买)
②腾讯云:腾讯云服务器特惠88元一年起(有高配)
③代金券:2021阿里云代金券一键领取中